Zapytanie ofertowe

OPS Pobiedziska w związku ze złożonym wnioskiem dot.programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych poszukuje osób do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.
Osoba świadcząca usługi powinna posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone usługi.
Koszt jednej godziny świadczenia usługi opieki wytchnieniowej
w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej nie powinien przekroczyć 30,00zł ( brutto/brutto).
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach-SEKRETARIAT tel 61 8152-000.

Wymagane dokumenty:
1.oferta cenowa
2.CV