ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach 62-010 Pobiedziska ul. Wł. Jagiełły 41 prosi o przedstawienie oferty cenowej w ramach rozeznania rynku na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.).- na zakup samochodu osobowego dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach.