ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach przystąpił do realizacji Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Pobiedziska

1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

Kwota dofinansowania – 43 820,00 zł.

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach  przystąpił do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023  w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program na terenie Gminy Pobiedziska jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Okres  realizacji Programu na terenie Gminy Pobiedziska:

01.01.2023- 31.12.2023r.

Kwota dofinansowania – 33 580,00 zł.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach przystąpił do realizacji Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Pobiedziska

1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach  przystąpił do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022  w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program na terenie Gminy Pobiedziska jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Okres  realizacji Programu na terenie Gminy Pobiedziska:

01.01.2022- 31.12.2022r.

Kwota dofinansowania – 19 580,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach  przystąpił do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021  w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program na terenie Gminy Pobiedziska jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Okres  realizacji Programu na terenie Gminy Pobiedziska:

01.07.2021- 31.12.2021r.

Kwota dofinansowania – 9 775,00 zł.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PT: ”PO-ZDROWIE” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PT: ”PO-ZDROWIE” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

INDYWIDUALNA POMOC DLA DZIECI I DOROSŁYCH

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PT: ”PO-ZDROWIE” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DYSTYBUCJA FILMÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach przystąpił do realizacji Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Pobiedziska

Lipiec 2021r. do 31 grudnia 2021r.

 CEL PROGRAMU

Cel programu to rozpowszechnienie usług asystenta, a co za tym idzie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. 

Kwota dofinansowania – 22590 zł.