ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach  przystąpił do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023  w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program na terenie Gminy Pobiedziska jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Okres  realizacji Programu na terenie Gminy Pobiedziska:

01.01.2023- 31.12.2023r.

Kwota dofinansowania – 33 580,00 zł.