Warsztaty dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych

Dnia 3.11.2015r. w godz. 10.00-14.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach odbędą się warsztaty dotyczące pracy z osobą doznającą przemocy oraz z osobą stosującą przemoc.
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji kadry realizującej procedurę Niebieskiej Karty.
W trakcie zajęć zostaną przedstawione między innymi nowe narzędzia do pracy w
obszarze przemocy w rodzinie.
W warsztatach wezmą udział specjaliści na co dzień realizujący procedurę Niebieskiej Karty w Gminie Pobiedziska tj. członkowie Zespołu Interdysyplinarnego oraz Grup Roboczych.

Szkolenie poprowadzą specjaliści z Fundacji PCPS Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, (Agnieszka Zachmann, Tomasz Posłuszny), która zajmuje się pracą z osobami stosującymi i doświadczającymi przemocy w rodzinie.
Warsztaty są częścią projektu- Wielkopolskiej Kampanii Informacyjnej na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie www.przemoc.edu.pl .
Projekt jest realizowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.