Stypendia szkolne 2017/2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO
na rok szkolny 2017/2018

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach informuje, iż od dnia
16 sierpnia 2017 roku będą wydawane w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Pobiedziskach ul. Kaczyńska 26 wnioski o ustalenie prawa do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

(dotyczy stypendium przyznawanego na podstawie art. 90b, art. 90c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1943 ze zm.)

 

Wnioski należy składać od dnia 1 września do 15 września 2017 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach.