PROTOKÓŁ Z WYBORU PARTNERA

PROTOKÓŁ Z WYBORU PARTNERA

W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.2.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

Dot: naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

 

Icon of Protokół Z Wyboru Partnera Protokół Z Wyboru Partnera (305.1 KiB) Pobrano 324 razy