PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ CENY – WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA …”

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ CENY – WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA …”