Protokół z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej ceny

PROTOKÓŁ  Z OTWARCIA OFERT I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ CENY

Dot: oferty cenowej „ Wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej  w Pobiedziskach znajdującym się przy ul. Jagiełły 41 o łącznej powierzchni 488,9m2, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018r”

W dniu 05.06.2018 roku ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach, dokonał otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie o cenę:

„ Wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej  w Pobiedziskach znajdującym się przy ul. Jagiełły 41 o łącznej powierzchni 488,9m2, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018r”

Otwarcie nastąpiło w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach ul. Kaczyńska 26, 62-010 Pobiedziska.

 

Icon of Protokol Z Otwarcia Ofert Protokol Z Otwarcia Ofert (501.4 KiB) Pobrano 413 razy