Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania

Gmina Pobiedziska/Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania

 

Celem projektu jest poprawa w okresie od 01.03.2017 r. do 29.02.2020 r. dostępu do usług społecznych dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w zakresie: wsparcia świadczonego przez asystentów rodziny, rodzin wspierających, usług specjalistycznych, wsparcia świadczonego przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej  oraz osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowych rodzinach zastępczych, wsparcia w postaci szkoleń i superwizji dla osób prowadzących rodziny zastępcze

 

Całkowita wartość projektu:   13 363 750,30 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 12 694 511,48 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icon of Poprawa Dostępu Do Usług Społecznych Poprawa Dostępu Do Usług Społecznych (38.8 KiB) Pobrano 588 razyIcon of Poprawa Dostępu Do Usług Społecznych Poprawa Dostępu Do Usług Społecznych (38.8 KiB) Pobrano 573 razy