Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania

Od 1 marca 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach realizuje trwałość projektu pt. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który był realizowany w terminie od 1 marca 2017 roku do 29 lutego 2020 roku. Trwałość projektu będzie realizowana przez okres co najmniej 36 miesięcy.

W celu realizacji trwałości ww. projektu Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach, w okresie od 1 marca 2020 roku do 28 lutego 2023 roku, będzie prowadzić:

– zatrudnienie asystenta rodziny,

– poradnictwo psychologiczne,

– poradnictwo mediacyjne

Osoba do kontaktu ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach :

Jolanta Flisiak – e-mail: j.flisiak@opspobiedziska.pl, tel. 51 8152-000