Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach  przystąpił do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021  w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program na terenie Gminy Pobiedziska jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Okres  realizacji Programu na terenie Gminy Pobiedziska:

01.07.2021- 31.12.2021r.

Kwota dofinansowania – 9 775,00 zł.