Klub Samopomocy u Luizy

Adresatami zajęć ,,Klubu Samopomocy u Luizy” są osoby niepełnosprawne, które wyniku swej niepełnoprawności borykają się z trudami życia codziennego.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach.

Zamierzeniem prowadzonych zajęć jest realizacja poniżej przedstawionych celów:

 • Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobistej.
 • Wdrażanie do przestrzegania przyjętych norm, zasad zachowania w społeczeństwie.
 • Ćwiczenie i poszerzanie samodzielności podopiecznych.
 • Pobudzanie twórczej aktywności.
 • Nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wskazywanie odpowiednich wzorców zachowań.
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartość.
 • Wyrabianie umiejętności pozytywnych kontaktów interpersonalnych.
 • Rozwijanie zdolności intelektualnych poprzez zabawy dydaktyczne.
 • Trening ekonomiczny obejmujący, umiejętność samodzielnych zakupów, planowania wydatków.
 • Prowadzenie zajęć z gospodarstwa domowego, które obejmują takie czynności jak gotowanie, pieczenie, obsługa sprzętu agd.
 • Nauka oraz doskonalenie obsługi komputera.

Prowadzone zajęcia są dostosowane do oczekiwań i potrzeb uczestników zajęć.