Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r. i o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r.

Od 3 sierpnia 2015 r. będą wydawane druki wniosków i oświadczeń dotyczące ustalenia uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Od 1 września 2015 r. będą wydawane druki wniosków i oświadczeń dotyczące ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych.
Druki dostępne są na stronie internetowej www.opspobiedziska.pl w zakładce pliki do pobrania.

Ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych nastąpi w oparciu o dochody członków rodziny uzyskane w 2014 roku. Zaświadczenia o wysokości dochodów osiągniętych w 2014 r. wydawane są przez właściwe dla miejsca zamieszkania Urzędy Skarbowe.

Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i pełnoletni członkowie rodziny ( wszyscy bez względu na fakt czy pozostają w zatrudnieniu i czy osiągają dochody, a także pełnoletnie dzieci uczące się, studiujące lub pracujące) mogą zwracać się do Urzędów Skarbowych o wydanie stosownych zaświadczeń .

Wnioski z kompletem dokumentów można składać począwszy od 3 sierpnia 2015 r. ( fundusz alimentacyjny ) i od 1 września 2015 r. ( świadczenia rodzinne) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pobiedziskach ul. Kaczyńska 26.
Druki wniosków dostępne są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ośrodek Pomocy Społecznej czynny :
poniedziałek: 9:00 – 17:00
wtorek- piątek: 7:00- 15:00

Ponadto przypominamy, że osoby, którym przyznano w miesiącu wrześniu 2015 r. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszkania zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia o kontynuowaniu przez dziecko nauki w takiej szkole w terminie od 1 września do 10 września 2015 r. W przypadku nie dostarczenia zaświadczenia w terminie dodatki te nie zostaną wypłacone.