Informacja dot. stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO

na rok szkolny 2021/2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach informuje, iż od dnia 16 sierpnia 2021 roku będą wydawane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pobiedziskach ul. Wł. Jagiełły 41 wnioski o ustalenie prawa do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

(dotyczy stypendium przyznawanego na podstawie art. 90b, art. 90c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1327 ze zm.)

Wnioski należy składać od dnia 1 września 2021 roku do 15 września 2021 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2021 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach