Informacja dot. stypendium szkolnego 2020/2021

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO

na rok szkolny 2020/2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach informuje, iż od dnia 17 sierpnia 2020 roku będą wydawane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pobiedziskach ul. Wł. Jagiełły 41wnioski o ustalenie prawa do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

(dotyczy stypendium przyznawanego na podstawie art. 90b, art. 90c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1327)

Wnioski należy składać od dnia 1 września 2020 roku do 15 września 2020 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach