Informacja dot. stypendiów szkolnych 2019/2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO
na rok szkolny 2019/2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach informuje, iż od dnia
19 sierpnia 2019 roku będą wydawane w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Pobiedziskach ul. Władysława Jagiełły 41 wnioski o ustalenie prawa do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

(dotyczy stypendium przyznawanego na podstawie art. 90b, art. 90c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1481)

Wnioski należy składać od dnia 2 września do 16 września 2019 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach.