Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach przystąpił do realizacji Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Pobiedziska

Lipiec 2021r. do 31 grudnia 2021r.

 CEL PROGRAMU

Cel programu to rozpowszechnienie usług asystenta, a co za tym idzie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. 

Kwota dofinansowania – 22590 zł.