OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Informuję, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” z Funduszu Solidarnościowego przystępował do Programu w następujących edycjach:

stypendia i zasiłki szkolne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach informuje, iż od dnia 17 sierpnia br. będą dostępne w tut. Ośrodku wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.