ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach  przystąpił do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021  w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program na terenie Gminy Pobiedziska jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Okres  realizacji Programu na terenie Gminy Pobiedziska:

01.07.2021- 31.12.2021r.

Kwota dofinansowania – 9 775,00 zł.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PT: ”PO-ZDROWIE” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PT: ”PO-ZDROWIE” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

INDYWIDUALNA POMOC DLA DZIECI I DOROSŁYCH

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PT: ”PO-ZDROWIE” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DYSTYBUCJA FILMÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach przystąpił do realizacji Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Pobiedziska

Lipiec 2021r. do 31 grudnia 2021r.

 CEL PROGRAMU

Cel programu to rozpowszechnienie usług asystenta, a co za tym idzie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. 

Kwota dofinansowania – 22590 zł.