Protokół z otwarcia oferty i wyboru najkorzystniejszej ceny „Wykonywanie usług w zakresie sprzątania i utrzymywaniu w czystości pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach…”