uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pobiedziska na lata -2010-2020

UCHWAŁA Nr LIX/570/Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia23 września 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar  Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pobiedziska  na lata -2010-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z… więcej…