Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, ogłoszonego… więcej…

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej 62-010 Pobiedziska ul. Jagiełły 41 Przedmiot zamówienia: „Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku: obiadu dwudaniowego z napojem od 15 do 30 osób beneficjantów pomocy społecznej”  

STYPENDIA SZKOLNE 2018/2019

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2018/2019   Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach informuje, iż od dnia 16 sierpnia 2018 roku będą wydawane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pobiedziskach ul. Władysława Jagiełły 41 wnioski o ustalenie prawa do otrzymania… więcej…