nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pobiedziska, 05-02-2019r. Ośrodek Pomocy Społecznej w  Pobiedziskach ogłasza nabór na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach poszukuje 2 fizjoterapeutów do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych wobec dzieci z zaburzeniami psychicznymi  

PROTOKÓŁ Z WYBORU PARTNERA

PROTOKÓŁ Z WYBORU PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.2.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE Dot: naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Wniosek projektowy… więcej…